National Tally
Selection Filters
Media Coverage Report
1 ANDHRA PRADESH 922
2 ARUNACHAL PRADESH 539
3 ASSAM 3611
4 BIHAR 3811
5 CHHATTISGARH 4442
6 GUJARAT 693
7 HARYANA 242
8 HIMACHAL PRADESH 124
9 JAMMU AND KASHMIR 256
10 JHARKHAND 5889
11 KARNATAKA 848
12 KERALA 227
13 MADHYA PRADESH 2087
14 MAHARASHTRA 3039
15 MANIPUR 1081
16 MEGHALAYA 687
17 MIZORAM 500
18 NAGALAND 351
19 ODISHA 3139
20 PUNJAB 582
21 RAJASTHAN 875
22 SIKKIM 1078
23 TAMIL NADU 1348
24 TELANGANA 1393
25 TRIPURA 595
26 UTTAR PRADESH 3238
27 UTTARAKHAND 349
28 WEST BENGAL 655
 Total:42601