National Tally
Selection Filters
Media Coverage Report
1 ANDHRA PRADESH 922
2 ARUNACHAL PRADESH 529
3 ASSAM 2936
4 BIHAR 3807
5 CHHATTISGARH 4434
6 GUJARAT 693
7 HARYANA 242
8 HIMACHAL PRADESH 124
9 JAMMU AND KASHMIR 256
10 JHARKHAND 5887
11 KARNATAKA 760
12 KERALA 227
13 MADHYA PRADESH 2077
14 MAHARASHTRA 2969
15 MANIPUR 919
16 MEGHALAYA 666
17 MIZORAM 398
18 NAGALAND 351
19 ODISHA 3106
20 PUNJAB 582
21 RAJASTHAN 860
22 SIKKIM 956
23 TAMIL NADU 1348
24 TELANGANA 1393
25 TRIPURA 451
26 UTTAR PRADESH 3238
27 UTTARAKHAND 349
28 WEST BENGAL 655
 Total:41135