Skip Navigation Links
Genetic Upgradtion in Bovines (HYIB Phase III) Village Wise Monitoring Report (Cumulative No. of Animals : till 22-06-2024)
SL. NoVillageArtificial Insemination No.
1 Ariyan 20
2 Asarhi 29
3 Baghor 41
4 Bagodar 6
5 Baliya Khurd 2
6 Belar 4
7 Bhadauni (CT) 12
8 Bhandajor 45
9 Bhim Bigha 9
10 Biku 24
11 Budhaul 22
12 Chandauli 15
13 Chaparhat 6
14 Chaukia 13
15 Chhanaun 51
16 Chhotka Amwan 11
17 Dariapur 4
18 Dhanawan 45
19 Duari 22
20 Ghausnagar 23
21 Gondapur 15
22 Gopalpur 1
23 Hanriya 150
24 Jalalpur 1
25 Jamhariya 4
26 Jamuawan 4
27 Kahuara 29
28 Kaithir 2
29 Kosirukhi 79
30 Kumbhi 2
31 Nad 9
32 Pachgaon 20
33 Pakariya 18
34 Patori 2
35 Phulwan 2
36 Sakra 30
37 Saur 4
38 Shahpur 2
39 Sirampur 9
40 Siur 62
41 Sonsa 2
 Total 851
Top