Skip Navigation Links
Genetic Upgradtion in Bovines (HYIB Phase III) Village Wise Monitoring Report (Cumulative No. of Animals : till 22-06-2024)
SL. NoVillageArtificial Insemination No.
1 Adachhi 43
2 Alivihir 17
3 Amlan 12
4 Arale 52
5 Bahyane 46
6 Bamangaon 15
7 Bandhare 50
8 Bhangda 38
9 Bhavanipada 44
10 Bijaligavhan 11
11 Bijaripati 10
12 Bilda 12
13 Borad 99
14 Borzar 52
15 Budhaval 24
16 Chinode 80
17 Chitavi 40
18 Chouki 30
19 Dalelpur 63
20 Dhandhane 51
21 Dhulwad 36
22 Dhurkheda 38
23 Dudhkheda 49
24 Fes 40
25 Fulsare 22
26 Gaulanpada 6
27 Ghoghalgaon 42
28 Ghotane 51
29 Gogapur 49
30 Ichhagavhan 28
31 Jalkhe 37
32 Jamade 16
33 Kalambu 34
34 Kalmadi-t-borad 36
35 Kalsadi 40
36 Karajwe 34
37 Karanjvel 12
38 Karjot 37
39 Katharde-digar 42
40 Kathi 14
41 Kavalith 41
42 Khargaon 45
43 Khokrale 55
44 Kodhali Kh. 64
45 Kolde 51
46 Kondaval 43
47 Korai 12
48 Lonkheda 50
49 Malde 15
50 Malpur 44
51 Malvan 31
52 Mandal 80
53 Mandane 46
54 Mangrul 32
55 Mohinde-t-haveli 2
56 Mothi Kadwan 20
57 Nandarkhe 45
58 Natawad 31
59 Navagaon (F.V.) 38
60 Navali 35
61 Navalpur 35
62 Nawapada 59
63 Padalde-bk 44
64 Patharai 45
65 Pati 21
66 Pawle 33
67 Pimplod 41
68 Prakasha 41
69 Pratappur 75
70 Pusanad 37
71 Raingan 22
72 Raipur 46
73 Rakaswade 36
74 Ranipur 43
75 Revanagar 57
76 Sagali 41
77 Salsadi 30
78 Sarangkheda 52
79 Sardarnagar 45
80 Sasade 30
81 Saturkhe 47
82 Shehi 13
83 Shinde 53
84 Shirud-digar 35
85 Sonval-t-borad 34
86 Sulwade 37
87 Sundarde 49
88 Tarhadi-t-borad 39
89 Tawalai 37
90 Ubhadagad 37
91 Umbardi 43
92 Vadchhil 39
93 Vadkalambi 58
94 Vaindane 80
95 Vasade 16
96 Vatvi 25
97 Vavadi 24
98 Vijapur 13
99 Vyahur 35
100 Waslai 30
 Total 3809
Top