Skip Navigation Links
Genetic Upgradtion in Bovines (HYIB Phase III) Village Wise Monitoring Report (Cumulative No. of Animals : till 21-07-2024)
SL. NoVillageArtificial Insemination No.
1 Akalibari 5
2 Alisinga Gaon 33
3 Alisinga Janghal 8
4 Badiasisa 1
5 Bagdia 41
6 Bahjani 3
7 Balabari 11
8 Bar - Satra 5
9 Barampur 5
10 Batabari 7
11 Batabari 10
12 Bhakat Para 10
13 Bijulibari 1
14 Bologara 20
15 Borghulee 50
16 Chakaragaon 9
17 Chamuapara 11
18 Cholardal 7
19 Choto Athiabari 5
20 Dagiapara 11
21 Dakhin Chuburi 1
22 Dalgaonkhuti 30
23 Durga Gaon 5
24 Ganak Para 4
25 Gendapukhuri Jangle 36
26 Gerakhat 10
27 Gerimari Chapori (CT) 19
28 Ghenamari 10
29 Gopalpur 23
30 Haripur 10
31 Hazarikapara 1
32 Jamalpur 9
33 Jhakuapara 1
34 Jhakuwapara 2
35 Kabai Chuba 1
36 Kabikara (Kalikara) 5
37 Kahibari 2
38 Kaith Para 2
39 Kakal Bhangi Jogi Gaon 7
40 Khas Sonapur 5
41 Khasdipila 11
42 Khatara 2
43 Konakatapara 40
44 Kumar Para 32
45 Lakhimpur 9
46 Madhupur 34
47 Maharipara 11
48 Maruwa Chuburi 14
49 Medhipara 20
50 Monitari 2
51 Na - Hawli 9
52 Nagaon 4
53 Nagazani 22
54 Na-mati Gaon 3
55 Neog Para 1
56 Niz Gadhaijhar 1
57 Niz Nagazan 7
58 Nizsipajhar 5
59 No.1 Shyampurchapari 3
60 No.1 Thekerabari 5
61 No.2 Bezpara 1
62 No.2 Chengapara 14
63 No.2 Shyampurchapari 1
64 No.3 Baruajhar 20
65 No.4 Baruajhar 5
66 Paniakhat 20
67 Patharighat 4
68 Pipirakuchi 5
69 Podopari Gaon 17
70 Pub Chuba 13
71 Punia 14
72 Ruparikash 3
73 Saikiapara 12
74 Salaipara 20
75 Salaipara 22
76 Sarichabari 4
77 Satgharia 1
78 Serpur 37
79 Singmari 1
80 Solpam 11
 Total 896
Top